Rzeczoznawca

Rzeczoznawca samochodowy Katowice

Wypadek samochodowy – Niemcy, Austria, Szwajcaria

Wypadek samochodowy za granicą? Kolizja drogowa w Niemczech lub w Austrii? Pomogą rzeczoznawcy z MOTOEXPERT !

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT to niezależni specjaliści z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, świadczący usługi techniczne na terenie Niemiec i w Polsce. Do zakresu usług, jakie świadczą i realizują rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT należy m.in. wydawanie opinii technicznych dotyczących uszkodzeń pojazdów po wypadkach lub awariach, wycena wartości uszkodzeń powstałych w pojazdach powypadkowych i kosztorysowanie napraw tychże pojazdów.

Regionalni rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT po dokonaniu oględzin pojazdu i uzyskaniu niezbędnych dla siebie informacji, sporządzają – na indywidualne zlecenie Kliena – niezależne opinie techniczne i ekspertyzy powypadkowe. Opinie i opinie techniczne wydawane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT każdorazowo zawierają dokładne dane identyfikacjne pojazdu, ustalenie zakresu i wartości powstałej szkody oraz spis części i podzespołów auta przeznaczonych do naprawy lub wymiany. Dodatkowo rzeczoznawcy MOTOEXPERT wykonują tzw. kosztorysy napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego i dokonują weryfikacji już instniejących opinii / kosztorysów ubezpieczeniowych.

Powypadkowe opinie techniczne – Kosztorysy napraw 

Rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT specjalizują się w powypadkowym opiniowaniu i kosztorysowaniu szkód komunikacyjnych. Ponadto udzielają porad technicznych i służą szerokim zakresem usług kierowanych szczególnie do osób / kierowców, których pojazd uległ niezawinionemy wypadkowi lub kolizji drogowej za granicą. Rzeczoznawcy MOTOEXPERT w wydają opinie techniczne lub kalkulacje kosztów naprawy pojazdu dla osób poszkodowanych na terenie Szwajcarii lub w jednym z krajów Unii Europejskiej (np. Niemcy, Austria, Holandia, Francja).

Sieć MOTOEXPERT oferuje pomoc techniczną i wykonanie niezależnej opinii technicznej właścicielom pojazdów, które:

  • są zarejestrowane jednym z krajów Unii Europejskiej i uległy szkodzie komunikacyjnej w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii
  • są zarejestrowane na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii i uległy wypadkowi lub kolizji drogowej w UE (np. w Polsce, Belgii, Francji, Hiszpanii, Czechach)
  • są zarejestrowane na terenie Polski i uczestniczyły w niezawinionym wypadku drogowym w Szwajcarii lub Unii Europejskiej

Aby uzyskać pomoc techniczną, świadczoną przez sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT, niezbędny jest kontakt telefoniczny z centralą sieci pod numerem: +49 0911 9646 455 .

Polskojęzyczni konsultanci i rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą informacji dotyczących możliwości likwidacji szkody komunikacyjnej po wypadku lub kolizji za granicą. Zapraszamy!

Rzeczoznawcy samochodowi Katowice – Wypadek drogowy w Unii Europejskiej – Wypadki samochodowe za granicą: Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Włochy, Austria, Francja